Областен форум в Силистра по теми за приобщаващото образование

14 октомври 2021 г. Зала на ПГМТ „Владимир Комаров“ в град Силистра. Първи областен форум, посветен на приобщаващото образование във всички видове учебни заведения. Организатори: РУО на МОН Силистра и Регионален център за ПППО в Силистра, чийто директор Недка Русева откри събитието, водено от Нели Маринова.

Гости: д-р Габриела Миткова – началник на РУО, и Елка Михайлова – главен експерт в Областна администрация Силистра. Участват с доклади в 2 панела представители на близо 20 образователни звена от областта – ДГ, ОУ, СУ, професионални гимназии, както и Русенският университет.

В програмата разработки по темата от: ОУ „Ч. Храбър“ с. Кайнарджа („Дейности от обща и допълнителна подкрепа“); ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Силистра ( „Интеграция на ученик с елективен мутизъм в общообразователната среда“); ДГ „Иглика“, гр. Силистра („Развитие на емоционалната интелигентност у дете със СОП, чрез основните и допълнителни форми на педагогическо въздействие“); СУ „Н. Вапцаров“, гр. Силистра („Училището – място за деца. Танц за приятели“); ОУ „Христо Ботев“, гр. Алфатар („Формиране на емоционална грамотност у учениците от начален етап чрез извънкласни дейности“ и „Образованието не трябва да се страхува от различието“); ДГ „Ян Бибиян“, гр. Силистра („Нашата приказка, наречена „Викторио“).

И още: ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра („Приобщаване на ученици със СОП чрез участието им в международна практика по Еразъм+“); ПГС „Пеньо Пенев“, гр. Силистра („Социализация на учениците със СОП“); ДГ „Роза“, гр. Силистра („Приобщаването през погледа на родителите“); СПИ с. Варненци („Работа по случай на дете с проблемно поведение“).

Също – „Русенският университет подготвя своите студенти – бъдещи учители“ представя проф. д-р Юлия Дончева; ДГ „Мир“, гр. Дулово („Ние сме тук…и не искаме много. Само тяхното приятелство“); ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра („Изграждане на представи за фонологична осъзнатост при деца на 4-7 г. като фактор за успешно овладяване на процесите четене и писане“); ДГ „Нарцис“, гр. Силистра („Приобщени“); ОУ „Ц. Церковски“, с. Средище („С ръце и сърце в училище“); ПГСУАУ „Атанас Буров“, гл. Силистра („ Отвътре навън – малки крачки за големи хора“); СУ „Васил Левски“, гр. Дулово („Учениците със СОП и дистанционното обучение“); ДГ „Радост“, гр. Силистра („Шарен свят“).

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Силистра
Новини Тутракан
Новини Дулово
Новини - Североизточна България
Върни се горе