Пожарната в Силистра предприема мерки за опазване на реколтата от пожари

РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра предприема комплекс от мерки за опазване на реколтата от пожари. В дирекцията и трите районни противопожарни служби са разработени и утвърдени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката, складовете за зърно и фуражните площадки. В ход са проверки за съответствието на земеделската техника с изискванията за пожарна безопасност.

В районните служби са на разположение ситуационни схеми с местоположението на засетите площи. Всички противопожарни автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост.

До фирмите и организациите, имащи отношение по осигуряването на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания,  са изпратени уведомителни писма.

Утвърден е редът за взаимодействие с териториалните структури на МВР и ИАГ,  дежурните в областния и общинските съвети за сигурност, диспечерските пунктове на електроразпределителните и ВиК дружества.

Създадена е организация за информационен обмен с Областната дирекция „Земеделие“ за местоположението на възникнали пожари в земеделски земи с оглед строг контрол върху нарушителите на противопожарните правила и забраната за изгаряне на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи.

През миналогодишната жътвена кампания в Силистренска област са възникнали 4 пожара в житни масиви, при които са унищожени 73 дка посеви. Служители на противопожарните служби са съставили 21 акта за констатирани нарушения на противопожарните изисквания.

За недопускане на пожари и унищожаване на реколта ви напомняме следното:

  • Не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж!
  • Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, в района на площадките и складовете за зърно и фураж!
  • Не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите!
  • Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата!
  • Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки!
  • Абсолютно е забранено паленето на стърнища след прибиране на реколтата!
  • Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти!
  • Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!
  • Не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да създадат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.

Съобщете за възникнал пожар на телефон 112.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе