Самоосигуряващите се лица ще подават годишни декларации за доходите си за 2020г. само по електронен път

В началото на месец март 2021г. на сайта на НАП ще е достъпна предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат Персонален идентификационен код/ ПИК/, издаден от НАП или Квалифициран електронен подпис/КЕП/.

ПИК може да бъде получен от всеки офис на НАП в страната – бързо, безплатно и безсрочно, само срещу документ за самоличност и подаване на заявление по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията http://www.nap.bg/ , или да се получи в Салона за обслужване на клиенти. Получаване на кода става лично, във всеки офис на НАП, чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице или от изрично посочено в заявлението лице.

Към момента, в област Силистра са подадени общо 335 броя декларации за доходите на физическите лица, като 252 от тях са подадени по електронен път – с електронен подпис и с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП . Това е около 75 % от общия брой на подадените декларации от физическите лица.

Статистиката показва, че през последните годините непрекъснато се увеличава ръста на броя клиенти на НАП, използващи електронните услуги, предоставяни от приходната администрация.

Пълна информация за предлаганите от НАП електронни услуги, може да се намери на страницата на Агенцията http://www.nap.bg/ или на информационния телефон 070018700.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе