Състоя се партньорско информационно събитие в ОИЦ-Силистра

Вчера, 16 октомври (петък) 2020 г., в залата на ОИЦ-Силистра се състоя партньорско информационно събитие, организирано от Областен информационен център – Силистра съвместно с ЕГ „Пейо Яворов“ и СНЦ „Паралел Силистра“ на тема „Време за движение: Европа за младите и младите за Европа“. Гост на събитието бе г-жа Мария Недялкова, заместник кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Силистра, която заедно със своя екип поздрави младите хора и им пожела успешно участие в бъдещи проекти.

Представената информация по време на събитието бе насочена към инициативите и възможностите по програма Еразъм+, благодарение на която младежи от ЕГ „Пейо Яворов“ гр. Силистра се включиха в международни обучения и семинари. Езикова гимназия „Пейо Яворов“ гр. Силистра участва в изпълнението на проект „Клишета и предразсъдъци – да живеем заедно почтително и толерантно”, с училища – партньори от Австрия, Франция и Италия, като са включени ученици, изучаващи френски език. Главна цел на проекта е учениците да осъзнаят вредата, която носят предразсъдъците към различните нации или групи от населението в зависимост от културата, расата, религията или възрастта, както и да умеят да изучават критично всякакъв вид информация, предоставена в различните печатни или онлайн медии, социални мрежи и интернет пространството. Предразсъдъците често намират своето начало в клишета, които водят до погрешни мнения за другите. Проектът е насочен към по-толерантно отношение спрямо различните групи в обществото с цел преодоляване на клишета и предразсъдъци относно народност, култура, религия, раса, сексуална ориентация, социален статус и възраст на хората.

Експертите от ОИЦ-Силистра представиха социални проекти, реализирани на територията на област Силистра по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Региони в растеж“ и ОП „Храни“, свързани с осигуряване на ефективна инфраструктура в социалната сфера, предоставяне на различни социални услуги на уязвими групи, включително за активизиране на пазара на труда, независим живот, патронажна грижа, социална и здравна интеграция.

С помощта на Оперативна програма „Храни“ са реализирани 6 договора в общините: Силистра, Ситово, Тутракан, Алфатар, Главиница и Кайнарджа на обща стойност 2 924 000 лв.
Социалните услуги в област Силистра са на обща стойност 10 906 000 лв, като бенефициенти по тях са общини и неправителствени организации (НПО).

По Оперативна програма „Региони в растеж“ има 3 сключени договора на обща стойност 3 714 000 лв., които се отнасят до изграждане на социални жилища и подкрепят дейностите по деинституционализация на деца с увреждания. Бенефициент по проектите е Община Силистра.

Предстои стартирането на още един социален проект на Община Силистра за „Предоставяне на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на стойност 3 578 000 лв. В рамките на проекта ще се предоставят следните услуги: „Център за обществена подкрепа за спешен прием“, „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, както и „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“.

Д-р Диана Бебенова запозна младите хора с възможностите по програма Еразъм+. СНЦ „Паралел Силистра“ е Евродеск точка за област Силистра и участва в кампанията „Време за движение“, която е водеща инициатива за информация за мобилности. Целта е да се насърчат младите хора да разберат къде са Евродеск центровете в техните населени места, както и да участват в обучителни пътувания и доброволчество по програма Еразъм+.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе