Училищата в област Силистра продължават да предлагат дистанционно обучение за учениците от І до ХІІ клас

От РУО Силистра към МОН съобщават: „Училищата в област Силистра продължават да предлагат дистанционни консултации и обучителни дейности за учениците от І до ХІІ клас. Обхват на ученици от 90 до 100 % има в 23 училища от общо 45. Делът на обхванатите ученици нарастна от 87,5% от общия брой миналата седмица на 89,24% към 25. 03. 2020 г. Все още не могат да бъдат обхванати ученици, които нямат интернет и/или устройства.
Нарастна делът на учителите, които се включиха в дистанционните форми на общуване и обучение – от 91,4% за миналата седмица на 94,5% към 25.03.2020 г. В 34 училища се предлагат и дейности за ученици със специални образователни потребности. Само 1 училище с 26 ученици напълно не може да осигури дистанционно обучение в електронна среда, но се очаква да се включи през новата седмица.
Организацията се създава децентрализирано по училища. Не се налагат общи модели и подходи, за да може всяко училище да отчете спецификата на своите ученици и възможности. Учениците и семействата са уведомявани от училищата за избрания подход и организация“.

SilistraNews призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе