Четири са офертите за доставка и монтаж на ограничителни системи по пътищата в 5 области, включително Силистра

Четири са отворените оферти в обществената поръчка за възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи /мантинели/ по републиканските пътища…