Правителството одобри програмата за сътрудничество с Румъния, област Силистра с възможност за достъп до средства за развитие

Министерският съвет одобри проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния – България 2021-2027 г. Общият бюджет е в…